Share

Levert deze antidrugsactie iets op? | Helden van Hier: Op Interventie

Er zijn vermoedens dat een man speed dealt vanuit zijn huis en dat hij speciale magneten gebruikt om de drugs onder zijn wagen te vervoeren. Politiezone Carma start een onderzoek om na te gaan of het vermoeden klopt. Vinden ze drugs bij de man thuis of moeten ze de operatie staken met lege handen?

Leave a Comment